TEMPO BİNDER (KONSANTRE) 2.5 LT

125,00 TL
Ürün Kodu: BOYA.057
Marka: Tempo
Kategori: Boya
+
SEPETE EKLE
HEMEN AL

empo Binder (Konsantre Astar)

ÜRÜN TANIMI

Yüksek penetrasyon ve yapışma özelliğine sahip, su bazlı yoğun konsantre astardır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkartır, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltarak işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Kireç badana, alçı, özelliğini yitirmiş düşük kalitede emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton gibi çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo, yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. DİKKAT: alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez veya nemli otomobil yıkama fırçası ile tozu alınmalıdır. Astar bu uygulama sonrasında yapılmalıdır. Şeffaf karakterli astarlarımızın yukarıda belirtilen yüzeyler dışında yapılan uygulamalarda ve/veya perdahlama(tarama) yapılan durumlarda camımsı bir film oluşturmaması sağlanmalıdır. Film tabakası oluşturulmuş yüzeylerdeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir(zımpara, raspalama… gibi). Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile 30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Tempo Binder( Konsantre Astar kesinlikle inceltilmeden kullanılmamalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME ORANI

İpek parlaklığında ve daha parlak boyalarda 1 ölçek astar, 7 ölçek su ile inceltilir. Mat/Plastik boyalarda sulandırma oranının 1/10’a çıkartılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

Dokunma kuruması : 1 saat

Boya uygulama : 4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFİYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ,yüzey emiciliğine, yüzey düzgünlüğüne ve inceltme oranına bağlı olarak 1 litre ile tek katta 90 m² 'ye kadar alan (1/10 inceltmede) astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

TEMPO BİNDER (KONSANTRE) 2.5 LT TEMPO BİNDER (KONSANTRE) 2.5 LT BOYA.057 TEMPO BİNDER (KONSANTRE) 2.5 LT